Uitschrijven - ToBe
Home > Service > Uitschrijven
share

Uitschrijven

Besluit je niet deel te nemen aan de cursus waarvoor je je hebt ingeschreven, ga je na de zomervakantie niet meer door met je jaarcursus of wil je tijdens de duur van de cursus stoppen? Hieronder lees je meer over de voorwaarden bij uitschrijving.

Annulering van een cursus die nog niet is gestart
Je hebt de mogelijkheid jouw inschrijving ongedaan te maken tot 21 dagen voor aanvang van de cursus. Deze uitschrijving dient altijd schriftelijk of via email (klant@tobe.nl), met opgave van reden, te geschieden. Daarna is annulering van de inschrijving niet meer mogelijk. Na ontvangst van de annulering ontvang je van ons schriftelijk bericht.

Uitschrijven voor een cursus die al gestart is
De opzegging dient schriftelijk of via email (klant@tobe.nl), met opgave van reden, te gebeuren. 

Annuleren van een korte cursus
Het annuleren van een korte cursus kan kosteloos tot 14 dagen voor aanvang van de cursus. Daarna betaal je 100% van het totale cursusgeld.

Annuleren van een workshop
Annulering van een eenmalig evenement kan alleen kosteloos plaatsvinden tot 14 dagen voor aanvang van de activiteit. Daarna betaal je 100% van het totale cursusgeld. 

Opzeggen van een jaarcursus
Je kunt je jaarcursus dans, muziek of theater tussentijds opzeggen op 2 momenten in het jaar. De data zijn: 1 juli en op 1 januari. Rekening houdend met een opzegtermijn van een maand moet de opzegbrief of je mail vóór 1 december door ToBe zijn ontvangen. Je betaalt dan alleen de lessen tot 1 januari. Schrijf je je niet uit voor 1 juli, dan gaan wij ervan uit dat je in het nieuwe cursusjaar weer deelneemt aan de jaarcursus.  

ToBe Tipt