Klachten - ToBe
Home > Service > Klachten
share

Klachten

ToBe ontvangt en bedient wekelijks vele klanten. Wij stellen daarbij alles in het werk om je deelname en/of verblijf zo prettig mogelijk te maken.

Heb je desondanks een klacht? Meld het ons en wij doen ons uiterste best de klacht op te lossen. Hiermee verbeteren wij bovendien meteen onze dienstverlening. Heb je te maken met ongewenst gedrag? Dan kun je terecht bij onze externe vertrouwenspersoon. Hieronder vind je meer info over de klachtenregeling en de vertrouwenspersoon.

ToBe is onderdeel van Stichting Cultuureducatie (SCe). SCe kent onderstaande klachtenregeling. In deze regeling wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene klachten en klachten over ongewenst gedrag.

Algemene klachten
Algemene klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over de cursus, docent, faciliteiten en de administratie. ToBe vraagt je vriendelijk je onvrede over de inhoud cursus / docent in eerste instantie kenbaar te maken bij de betreffende docent. Mocht je er met de docent zelf niet uitkomen, dan kun je een schriftelijke klacht indienen.

Klacht melden
Stuur je klacht naar afdeling Klantenservice & Projectbureau via klant@tobe.nl.
Vermeld in je mail om welke cursus en/of persoon het gaat en wat de klacht is.
Je ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van ons (binnen 14 dagen)
ToBe bundelt en analyseert de binnengekomen klachten om daarmee haar dienstverlening te verbeteren.

Klachten over ongewenst gedrag
SCe is aangesloten bij de brancheregeling voor professionele opvang bij ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. Deze regeling geldt voor iedereen die bij SCe komt of van de diensten van SCe gebruik maak. Een klacht over ongewenst gedrag kan direct worden ingediend bij één van onze externe vertrouwenspersonen.

Voor klanten en deelnemers, dienstverleners of leveranciers
Voor klanten van SOC, ToBe en Popcentrale en anderen die met ons in contact staan of aan onze activiteiten deelnemen is er een meldpunt vertrouwenspersoon via Report App/Partners in Vertrouwen. HIER vind je de telefoonnummers en mailadressen van de bij de aangesloten vertrouwenspersonen. Vanzelfsprekend wordt een melding strikt vertrouwelijk behandeld.

Voor medewerkers
Voor medewerkers (in dienst, stage, zzp en vrijwillig) geldt dat zij contact kunnen opnemen met een extern vertrouwenspersoon via Mores Online via 088-1119950 of mores@devertrouwenspersoon.nl.

De vertrouwenspersonen van Mores Online zijn onafhankelijk. Persoonsgegevens, telefoonnummer en alles wat je met (één van) hen bespreekt valt onder hun geheimhoudingsplicht. Er is een divers team van vertrouwenspersonen, elk met een verschillende achtergrond. Je kunt altijd een voorkeur aangeven.

Lees hier de volledige klachtenregeling ongewenst gedrag op de website van SCe.

 

 

 

 

ToBe Tipt