Klachten - ToBe
Home > Service > Klachten
share

Klachten

ToBe cultuurcentrum ontvangt en bedient wekelijks vele klanten. Wij stellen daarbij alles in het werk om je deelname en/of verblijf zo prettig mogelijk te maken.

Heb je desondanks een klacht? Meld het ons en wij doen ons uiterste best de klacht op te lossen. Hiermee verbeteren wij bovendien meteen onze dienstverlening.
Heb je te maken met ongewenst gedrag? Dan kun je terecht bij onze externe vertrouwenspersoon van ArboNed.
Hieronder vind je meer info over de klachtenregeling en de vertrouwenspersoon.

ToBe cultuurcentrum is onderdeel van Stichting Cultuureducatie (SCe). SCe kent onderstaande klachtenregeling. In deze regeling wordt een onderscheid gemaakt tussen algemene klachten en klachten over ongewenst gedrag.

Algemene klachten
Algemene klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over de cursus, docent, faciliteiten en de administratie. ToBe vraagt je vriendelijk je onvrede over de inhoud cursus / docent in eerste instantie kenbaar te maken bij de betreffende docent. Mocht je er met de docent zelf niet uitkomen, dan kun je een schriftelijke klacht indienen.

Klacht melden

  • Stuur je klacht naar afdeling Klantenservice & Projectbureau via klant@tobe.nl
  • Vermeld in je mail om welke cursus en/of persoon het gaat en wat de klacht is.
  • Je ontvangt zo spoedig mogelijk bericht van ons (binnen 14 dagen)
  • ToBe bundelt en analyseert de binnengekomen klachten om daarmee haar dienstverlening te verbeteren.

Klachten over ongewenst gedrag
SCe is aangesloten bij de brancheregeling voor professionele opvang bij ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. Deze regeling geldt voor iedereen die bij SCe komt of van de diensten van SCe gebruik maakt. Een klacht over ongewenst gedrag kan direct worden ingediend bij de externe vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon is van ArboNed

Centraal meldnummer externe vertrouwenspersoon ArboNed:
0800 – 02 04 204 (maandag t/m vrijdag, 8.30-17.00 uur)

Calamiteitenservice Psychosociale hulp bij calamiteiten ArboNed:
0900 – 53 53 541 (24/7)
Bereikbaar voor psychosociale hulp van slachtoffers of getuigen van schokkende gebeurtenissen. Denk hierbij aan een bedrijfsongeluk, geweldsdelict of andere ingrijpende gebeurtenis.

Lees HIER de volledige regeling op de website SCe.

ToBe Tipt