Muziekschool Ridderkerk, Het Plein, Ridderkerk

Koningsplein 3
2981 EA Ridderkerk

Muziekschool Ridderkerk bevindt zich in het prachtige ontmoetingscentrum ‘Het Plein’ aan het Koningsplein. Verder wordt er nog lesgegeven in het Gemini College (Ridderkerks Symfonieorkest).

Muziek- en zangles
Bij Muziekschool Ridderkerk kun je terecht voor bijna elk instrument en voor zanglessen. Ook zijn er verschillende samenspeelmogelijkheden. Vanaf het eerste studiejaar krijg je op eigentijdse en aantrekkelijke wijze muziekles om de grondbeginselen van het instrument onder de knie te krijgen of de stem goed te leren gebruiken. Je ontwikkelt kennis en vaardigheden op het gebied van instrument- of stembeheersing, muziektheorie, muziekstijl, samenspel, muziek beluisteren en presenteren voor publiek. Alles wat nodig is om muziek beter te begrijpen en te kunnen spelen. In het 1e jaar is het mogelijk om een instrument te huren.

In de eerste jaren krijg je veelal les in een groepje (van 2, 3 of 4 leerlingen). Dit is vanuit didactisch oogpunt en inhoud. Individuele les is natuurlijk ook mogelijk. Naast de instrumentale vaardigheden wordt er aandacht besteed aan theorie en aan de ontwikkeling van het muzikale geheugen en het gehoor. Zodra je wat ervaring hebt opgedaan zijn er mogelijkheden tot samenspel.Tijdens de lessen en samenspel is jouw eigen muzikale voorkeur en leervraag het uitgangspunt. Op deze manier leer je muziek maken op een manier die bij je past. De docent maakt duidelijk waarom bepaalde instrumentale / muzikale vaardigheden noodzakelijk zijn en reikt technieken aan om samen met anderen muziek te maken. Op deze manier ontstaat een aantrekkelijke en stimulerende leerweg.

De Talentenklas is bedoeld voor jongeren met een opvallende muzikaliteit en zeer veel aanleg en enthousiasme voor hun instrument; voor wie zijn spel zo goed mogelijk wil ontwikkelen of later zelfs verder wil studeren aan het Conservatorium. Ook is het mogelijk om een vooropleiding conservatorium te volgen.

Opleiding Hafabra
Muziekschool Ridderkerk verzorgt een opleiding voor leden van harmonieorkesten, fanfare-, brassband- en drumbandkorpsen. Deze opleiding volgt het landelijke HaFaBra Raamleerplan. Leerlingen die de HaFaBra leerlijn volgen kunnen, zodra hun niveau hieraan voldoet, gratis theorielessen volgen en examen doen. Ze ontwikkelen een zodanig muzikaal niveau en instrumentale vaardigheid, dat ze in hun muziekvereniging goed kunnen functioneren. Het landelijke Raamleerplan van deze opleiding kent vier niveaus: A, B, C en D. Alle niveaus worden afgesloten met een examen.
Aanmelding voor deze opleiding is mogelijk door het bestuur van een vereniging. Aanmelding voor alleen de theorielessen en het examen is ook mogelijk via het bestuur van een vereniging. Informatie bij klant@tobe.nl

Uitvoeringen en bijzondere activtiteiten
Als je muziek maakt, wil je dat ook graag laten horen aan iedereen! Daarom zijn er in Ridderkerk het hele jaar door allerlei leerlingenuitvoeringen en presentaties.

Samenwerking
In Ridderkerk zijn een groot aantal muziekverenigingen en veel koren actief. Muziekschool Ridderkerk is hier bij betrokken. In Ridderkerk verzorgt de Muziekschool lessen, werkt samen aan evenementen en ondersteunt verenigingen. Evenementen waar ook de Gemeente Ridderkerk nauw bij betrokken is, zoals het Nieuwjaarsconcert, Veteranendag, Ridderdag en Roparun worden zo breed mogelijk samen met Muziekschool Ridderkerk georganiseerd.
Samenwerken kan muziekmaken in Ridderkerk behouden en stimuleren. Daarin wil Muziekschool Ridderkerk een actieve rol spelen, de locatiemanager van Muziekschool Ridderkerk nodigt verenigingen en besturen, graag uit om contacten te onderhouden, vernieuwen en uit te bouwen.