share

Examen Muziektheorie, 100% geslaagd!

Op zaterdag 13 februari heeft het examen voor Muziektheorie A plaatsgevonden in Dordrecht en Ridderkerk. Met een slagingspercentage van 100% was dit een groot succes voor de 28 deelnemende muziekleerlingen.

De cursus Muziektheorie is een pluspakket voor muziekleerlingen bij ToBe. Achter de noten van een muziekcompositie zitten theoretische systemen. Kennis van deze theorieën vergemakkelijkt het begrijpen en het instuderen van muziek. Hoe maakt een componist duidelijk welke gevoelens zijn muziekstuk zou moeten oproepen? Waarom is een compositie droevig of juist vrolijk? Dit leren de leerlingen bij Muziektheorie. De klassen voor Muziektheorie bij ToBe cultuurcentrum bestaan uit leerlingen tussen de 10 en 16 jaar.

Na het slagen voor het theorie-examen krijgen de leerlingen toegang tot het examenconcert en het praktijkexamen. De leerlingen volgen een aantal themalessen waarin ze hun eigen instrument bespelen en gezamenlijk toonladders en drieklanken oefenen. Daarna volgt een openbaar concert als onderdeel van het praktijkexamen. Het slot van de examens bestaat uit een praktijkexamen voor een commissie van docenten. Dit examen vindt in juni plaats, waarna de leerlingen hun diploma in ontvangst nemen.

Maandag 29 februari gaat de cursus Muziektheorie B van start in het Energiehuis. Deze cursus kan gevolgd worden vanaf het tweede instrumentale lesjaar. Klik HIER voor meer informatie. De cursussen Muziektheorie bestaan uit vijf theorielessen, drie themalessen en toegang tot de examens.

ToBe Tipt

Geef je mening
Geef je mening
over deze pagina
Geen geldig e-mailadres
Geen mening / suggestie ingevuld
Meer feedback achter laten?