share

Directeur ToBe, Piet Elenbaas, treedt terug

De Raad van Toezicht van ToBe cultuurcentrum heeft in goed overleg met de directeur-bestuurder de heer Piet Elenbaas besloten dat deze zijn functie per heden zal neerleggen.

De veranderde vraag uit de markt en de veranderde eisen die gesteld worden aan de bedrijfsvoering van organisaties zoals ToBe, vraagt een ander soort management dan bij het aantreden van de heer Elenbaas in 2012 werd voorzien. Onder leiding van Piet Elenbaas heeft ToBe belangrijke, innovatieve en vernieuwende ontwikkelingen doorgemaakt richting een moderne, ondernemende en leverancier van cultuureducatie in haar werkgebied. Deze beweging wordt onverkort voortgezet.

In de komende periode zal de Raad van Toezicht zich verder oriënteren op de invulling van de directiefunctie. In de tussentijd zal de adjunct-directeur mevrouw Charlotte Hegeman de dagelijkse leiding hebben, waarbij zij – waar gewenst – kan rekenen op actieve ondersteuning vanuit de Raad van Toezicht.

ToBe Tipt

Geef je mening
Geef je mening
over deze pagina
Geen geldig e-mailadres
Geen mening / suggestie ingevuld
Meer feedback achter laten?