share

Management en Raad van Toezicht

Stichting voor Cultuureducatie Zuid-Holland-Zuid (SCE) werkt volgens de richtlijnen van de Governance Code Cultuur en is georganiseerd volgens het Raad van Toezicht model.

Directeur-bestuurder:

  • de heer R.M. (René) Nekkers MBA

Raad van Toezicht:

  • Voorzitter: mevrouw drs. G.S. (Sjarlot) Kooi
  • Vice-voorzitter: de heer drs. J.S. (Stef) Bahlmann
  • Lid: de heer prof. dr. J. (John) Goedee
  • Lid: de heer N (Niek) Barendregt

Beloningsbeleid
De beloning van de directeur-bestuurder is gebaseerd op de ‘Beloningsleidraad directeur-bestuurder kunsteducatie’ van de branchevereniging Cultuurconnectie.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen vacatiegeld ter voorbereiding op, en voor het bijwonen van, vergaderingen.
Het beloningsbeleid voor personeel van de stichting wordt uitgevoerd conform de cao Kunsteducatie.

Governance Cultuur Code
SCE onderschrijft de Governance Cultuur Code.
Klik HIER voor meer informatie over deze Code.

We ontvangen graag je feedback over deze pagina of website, laat ons weten wat we kunnen verbeteren!